Marta Zawisny urodziła się w Polsce. Wkrótce po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych rozpoczęła edukację w St. Francis College. Podczas nauki w St. Francis College została wyróżniona wielokrotnie stypendiami naukowymi za dobre wyniki.
W 1998 otrzymała Bachelor degree w filologii angielskiej. Marta Zawisny kontynuowała edukację w Brooklyn Law School, którą ukończyła z tytułem Doktora Prawa i wieloma wyróżnieniami.
Jeszcze podczaws studiów prawniczych, w 1999, odbyła praktykę w sądzie magistrackim przy sędzi Robercie Levy. Rok później została przyjęta na praktykę do biura prokuratora generalnego przy Biurze Bezpieczeństwa. Marta Zawisny opublikowała również artykuły w pismie Journal of Law and Policy poruszając kwestie takie jak napastowanie seksualne czy dyskryminacja. W 2000 roku została przyjęta do prestiżowej kancelarii prawnej o zasięgu krajowym McDermott, Will&Emery, gdzie zajmowała się prawem korporacyjnym. Reprezentowała bardzo szeroką klientelę od wielkich korporacji produkujących oprogramowanie komputerowe, po instytucje finansowe i firmy telekomunikacyjne. Obecnie pracuje dla firmy Zawisny&Zawisny, gdzie zajmuje się prawem dotyczącym obrotu nieruchomościami, prawem biznesowym (otwieranie korporacji, kontrakty, zakup akcji, ) oraz prawem cywilnym i spadkowym. Marta Zawisny ma licencję prawniczą w stanie Nowy Jork.