Prawo rodzinne
Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód lub orzeczenie separacji i na ogół nie rozstrzyga spraw związanych ze wspólnym majątkiem małżonków gromadzonym od chwili zawarcia małżeństwa.
Zarówno rozwód jak i separacja znosi wspólnotę małżeńską, ale nie dzieli wspólnego majątku.

Nasza kancelaria zapewni pomoc w sądowym lub też notarialnym podziale majątku. Podział majątku może nastąpić także w czasie trwania małżeństwa po uprzednim zniesieniu wspólnoty majątkowej z ważnych powodów, często związanych z faktyczną separacją ( nie sądową, gdy jeden z małżonków zamieszkuje w Polsce, a drugi w USA)

I tu mogą Państwo na nas liczyć. Zapewnimy także pomoc w zakresie ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, przysposobienia, opieki i kontaktów z dziećmi.

Bardzo istotne, zwłaszcza w sytuacji, gdy jeden z małżonków przebywa w USA, a drugi w Polsce jest zaspokojenie potrzeb materialnych dzieci lub pozostającego w niedostatku małżonka.

Pośredniczymy w prowadzeniu spraw alimentacyjnych zarówno na terenie USA jak i w Polsce. W tym zakresie współpracujemy z kompetentnymi adwokatami na terenie Polski..