Prawo Konsularne

 Umiejscowienia aktów stanu cywilnego w Polsce

Aby uzyskać polski paszport, polskie urzędy wymagają przedstawienia polskiego aktu stanu cywilnego np. aktu urodzenia, albo aktu malżeństwa. W wypadku ślubu, bądź urodzenia na terytorium Stanów Zjednoczonych akt musi zostać odpowiednio zarejestrowany (umiejscowiony) w Polsce.
Przedstawienie polskich aktów stanu cywilego jest również wymagane w sprawach spadkowych prowadzonych przed polskimi sądami.

Wydobycia dokumentów z Polski

W dużej liczbie przypadków osoby, które wyjechały z Polski wiele lat temu nie posiadają polskich dokumentów, aktów stanu cywilnego itp.
Kancelaria pośredniczy w uzyskaniu tych dokumentów z urzedów w Polsce.

Sprawy obywatelstwa polskiego

Osoby polskiego pochodzenia, urodzone w Stanach Zjednoczonych, które ukończyły 18 rok życia, aby uzykać polski paszport lub inne dokumenty, muszą przeprowadzić procedurę poświadczenia obywatelstwa polskiego.
W wielu przypadkach nawet osoby, których dziadkowie przyjechali do USA z Polski po I Wojnie Światowej kwalifikują sie, aby uzyskać obywatelstwo polskie.
Więcej informacji pod numerem telefonu 917-699-5174, bądź adresem e-mail polishcitizenship@zawisny.com